Servicii/

Procedura inscrierii in cartea funciara

Notarul public care a intocmit actul prin care se transmite, se modifica sau se stinge un drept real imobiliar asupra unui imobil intabulat, este obligat sa solicite din oficiu inscrierea actului in cartea funciara a imobilului in ziua intocmirii lui sau cel tarziu in prima zi lucratoare consecutiva celei in care s-a intocmit actul, la biroul de carte funciara in a carui raza teritoriala se afla imobilul.

Nu pot fi incheiate acte intre vii, de transfer al proprietatii unor imobile care nu au cadastru si/sau nu sunt intabulate corespunzator in cartea funciara. [+]

Tarifele de publicitate imobiliara

Inscrierile in cartea funciara a actelor supuse publicitatii imobiliare si care au fost autentificate de notarul public, se realizeaza dupa plata unui tarif reglementat de lege pe care il percepe notarul public in numele si pentru Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Termenele de solutionare a lucrarilor de carte funciara

Pentru inscrierile in cartea funciara efectuate prin intermediul biroului nostru, termenele acordate pana la solutionarea lucrarii nu pot fi mai mici decat termenele legale prevazute in legislatia ANCPI.
 
SCN IULIA IORDACHE, BUCURESTI, SECTOR 4, BDUL GHEORGHE SINCAI NR. 9A, BL 3A, ETAJ 1, TEL. 031/437.00.00, 031/437.00.02, 031/437.01.11, 031/437.01.12
FAX 031/437.01.14
IULIA@I-NOTARIAT.RO